Kitap Ayracı
Hiçbir Usta Gökyüzünden Zembille İnmez

Hiçbir Usta Gökyüzünden Zembille İnmez

Çalışmanın Sonucu

Bir sihirbaz, sultanın huzurunda kabiliyetlerini sergiliyor, sultanın ve seyircilerin hayranlığını kazanıyormuş. Sul­tan da bu numaralar karşısında şaşkınlık ve hayranlık içerisinde bağırmış:
– Allah’ım bana yardımcı ol, bu nasıl bir mucize, nasıl bir cinlik!
Fakat vezir söyledikleriyle sultanın düşüncelerini bölmüş:
– Sultanım, hiçbir usta gökyüzünden zembille inmez. Sihirbazın sanatı onun çalışkanlık ve pratiğinin sonucudur.
Sultan vezire kızmış. Vezirin kendisinden farklı görüş söylemesi sultanın huzurunu kaçırmış. Veziri hor görerek ona bağırmış:
– Seni nankör adam. Bu kadar yapılan numaraların nasıl çalışmayla, pratikle elde edildiğini iddia edebilirsin.

Yeteneğin ya vardır ya yoktur. Senin zaten beraberinde zindana götüreceğin hiçbir yeteneğin yok. Orada benim sözlerimi düşünmeye bol bol vaktin olacak. Ama orada yalnız olmayacaksın kendi türünden bir hücre arkadaşın olacak. Bir danayla beraber zindanda kalacaksın.
Muhafızlar veziri hücresine götürmüş. Vezir birinci günden başlayarak danayı kaldırıp zindanın kulesinin merdivenlerini çıkmaya başlamış. Bunu her gün yapmış. Aradan aylar geçmiş. Dana büyüyüp güçlü bir öküz olmuş ve her gün alıştırma yapmaktan dolayı vezirin de gücü artmış.
Bir gün sultanın aklına zindana attırdığı veziri gelmiş. Gidip veziri görmek istemiş ve gördükleri karşısında şaşırmış ve haykırmış: “Allah’ım bana yardımcı ol, bu nasıl bir mucize, nasıl bir cinlik!”.
Öküzü kollarında taşıyan vezir daha önce söylediği sözlerle cevap vermiş:
– Sultanım, hiçbir usta gökyüzünden zembille inmez. Bağışlayıcılığınız ile bana bu hayvanı verdiniz. Gücüm, çalışkanlığımın ve çalışmalarımın sonucudur.

Hiçbir Usta Gökyüzünden Zembille İnmez (Anlamı)

Bu söz aslında bir ata sözünden türemiştir. Atasözünün aslı ve anlamı:

Kısmet Gökten Zembille İnmez

Kısmet, kişinin dünyadan, dünya nimetlerinden elde ettiği paydır. Dünyada her insana yetecek kadar pay, vardır. Hatta yalnız insanlara değil, bütün hayvanlara da yetecek pay bulunur. Yeter ki kişi payını elde etmek için çalışsın çabalasın. Çünkü bu paylar kişilerin çalışmasına göre belirlenir. Çok çalışanın payı büyük, az çalışanın az olur; hiç çalışmayanın ise hiç payı olmaz. Çalışmayan kişi, başkalarının paylarına ortak olmaya çalışır, ama kimse kendi payından gerek duymadıkça başkasına vermek istemez. Akıllı insan bütün bunları bilir, kısmet diye adlandırdığımız dünya payını almak için çalışır.

Kitap Ayracı

Yorum Yap

İstatistikler

  • 30.167
  • 6.756
  • 32
  • 50
  • Ocak 18, 2017